English Norwegian Bosnia

Industriskorstenar


Vårt sortiment av skorstenar omfattar även alternativ för större, industriella värmeanläggningar, från några hundra kW och uppåt, trycktäta upp till 5000 Pascal samt spolbara.

Det kan exempelvis gälla panncentraler vid industrier eller andra kommersiella anläggningar.

Vi har bl. a levererat till:


- Pannncentraler vid reningsverk
- Flerfamiljshus
- Skolor

- Storbageri

- Tryckeri

- Kolgrillar 
  

Våra produkter finns också installerade i exempelvis bageriindustrier och tryckerier för avledning av gaser från processerna. Landy DW-KL är skorstenen för dig som behöver en trycktät skorsten på 5000 Pascal, spolbar samt hållbar till temperaturer upp till T600.

 

Kontakta oss gärna för hjälp med förslag till lösningar och offert!
 

Mikael Eriksson

Försäljning Industriskorstenar
0708-22 30 85
mikael.eriksson@landyvent.se

 

 

Bageriverksamhet i Göteborg

Skola i Arvika

Reningsverk i Vadstena