English Norwegian Bosnia

Industriskorstenar


Vårt sortiment av skorstenar omfattar även alternativ för större, industriella värmeanläggningar, från några hundra kW och uppåt.

Det kan exempelvis gälla panncentraler vid industrier eller andra kommersiella anläggningar.
Vi har bl. a levererat till:
- Pannncentraler vid reningsverk
- Flerfamiljshus
- Skolor

- Storbageri

- tryckeri  
  

Våra produkter finns också installerade i exempelvis bageriindustrier och tryckerier för avledning av gaser från processerna. 

 

Kontakta oss gärna för hjälp med förslag till lösningar och offert!
 

Mikael Eriksson

Försäljning Industriskorstenar
0708-22 30 85
mikael.eriksson@landyvent.se

 

 

Bageriverksamhet i Göteborg

Skola i Arvika

Reningsverk i Vadstena