English Norwegian Bosnia

Blockskorsten


När du väljer en blockskorsten väljer du ett säkert alternativ med lång livslängd.

Den ger också full valfrihet vid eventuellt framtida byte av eldstad eller bränsleslag.

TONA-skorstenarna har rökrör av keramik och är resistenta mot aggressiva rökgaser som kan förekomma vid exempelvis förbränning av spannmål. Utsidan kan putsas och målas eller exempelvis beklädas med kakel/klinker för anpassning till olika miljöer. Plåt, tegel eller puts ovan tak. Systemen finns med block för enkel- eller dubbelkanal och ett flertal dimensioner.

Tillverkare med anor
Tonawerke Schmitz GmbH i Tyskland levererar idag sina kvalitetsskorstenar till mer än 20 länder i Europa och fortsätter att expandera. Företaget ligger i täten när det gäller produktionsteknik och erbjuder ett av de mest kompletta sortimenten i Europa av keramiska skorstenar.