English Norwegian Bosnia

BEZA CERAMIC®

200100 BEZA CERAMIC® är en specialkomponerad, keramisk tätmassa som vårt företag utvecklat tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola.

Produkten motsvarar mycket högt ställda krav. Det innebär att den har utmärkta vidhäftningsegenskaper som underlättar appliceringen, utomorentliga termiska egenskaper och hög motståndskraftt mot mekanisk påverkan. BEZA CERAMIC® har under många år använts av skorstensproffs över hela landet och är en välkänd och välrenomerad produkt på marknaden. BEZA CERAMIC® är testad och typgodkänd enligt Typgodkännandebevis 0106 utfärdat av SWEDCERT AB.

Gjutningen görs antingen med den traditionella metoden med dragviska, skumgummi och duk eller med ballongmetoden. Vi lagerhåller utrustningar för båda metoderna. Användningen av ballongmetoden har ökat kraftigt och innbär ofta ett bättre resultat, framförallt vid kanaler med dimensionsförändringar.

FAKTATypgodkännandebevis 0106 SWEDCERT ABLevereras i pulverform i 20 kg-säckar. Helpall 48 säckar.Blandas till färdig massa genom tillsättande av vatten.10 års materialgarantiLadda ner

- Metodbeskrivning

- Typgodkännande

« Tillbaka