English Norwegian Bosnia

ROBUST DP - Dubbelväggig

  ROBUST DP är ett insatsrör för reparation av skadade rökkanaler och används om skorstenen är utdömd eller befaras läcka.

Dimensioner: 100-200 mm.

ROBUST DP är ett dubbelväggigt, flexibelt rör tillverkat med en falsteknik som innebär att insidan inte är slät som Alpha DS, men som i gengäld ger en hög draghållfasthet med god böjlighet. ROBUST DP rekommenderas då kraven på täthet är särskilt höga, exempelvis vid installationer för anläggningar med övertryck. Vid installationer för övertryck skall säljare eller leverantör kontaktas för anvisningar beträffande anslutningsdon som skall anpassas för övertrycksförhållande. Röret kan användas med alla typer av eldstäder, förutom spannmålseldade.

Max. rökgastemperatur 600°C

Ladda ner
- Monteringsanvisningar
- Byggproduktcertifikat 0870 utfärdat av SWEDCERT AB

CE-godkännande enligt Europastandard SS-EN 1856-2

Täthetsklass P1
OBS! För uppfyllande av täthetsklass P1 får röret ej skavas.

10 års produktgaranti *
*) OBS! För att materialgarantin skall gälla får röret inte användas i anläggningar där risk finns för påverkan av klorider, hydrofluorider eller vid anläggningar för spannmålseldning.

 

« Tillbaka